Meer werk voor
Vlaamse tolken

 

 

‘Ondertussen heb ik wel de poort geopend voor Belgische tolken naar registratie in het Wbtv in Nederland. Ik heb daar al verschillende tolkencollega’s mee geholpen!’

Bulent Cicekci- tolk Turks–Nederlands/Vlaams

De insteek van het komende vraaggesprek is het uitwisselen van kennis én ervaring binnen de Belgische en de Nederlandse tolkenmarkt. Wat zijn de verschillen en waar liggen kansen? Door de grote stroom aan interessante onderwerpen die passeren besluiten we om een reeks van blogs te maken. Vandaag deel 1: Meer werk voor Vlaamse tolken. Maar eerst een korte introductie van de hoofdpersonen.

Bulent

Bulent Cicekci is tolk Turks–Nederlands/Vlaams. Bulent heeft zijn opleiding voor tolk genoten in Brussel. Hier is hij opgeleid tot sociaal tolk en gerechtstolk. Hij werkt zowel in Nederland als België als tolk. Bijzonder is dat zijn specialisatie het tolken voor internationale voetbalwedstrijden is. Eerder hebben we hem tijdens het EK in 2021 geportretteerd. Tijdens dat interview kwam zijn grote kennis over de Belgische tolkenmarkt al naar voren en we spraken af daar later op terug te komen.

Stefan

Stefan Verbist is manager en verantwoordelijk voor de activiteiten van Global Talk België. Zijn missie is om binnen ministeries, overlegorganen en organisaties meer bewustwording te creëren voor het inschakelen van een tolk. Zodanig, dat het in de toekomst volstrekt logisch is dat je direct een tolk belt als je elkaar niet verstaat. Daarnaast wil hij met de tolkengemeenschap van Vlaanderen in gesprek om ze te interesseren en te motiveren om zich in te laten schrijven bij Global Talk als freelance tolk. Dit geldt voor alle talen en gebarentaal . De stip op de horizon is dat binnenkort Vlaanderen weet dat Global Talk België direct de taalbarrière oplost door in alle talen 24/7 professionele tolken te regelen.

Geen woord Nederlands

Bulent trapt af en haakt in op de opmerking van Stefan om bewustwording te creëren voor het inschakelen van een tolk: ‘Er is echt een hele grote behoefte aan tolken in België. Naast dat het anders geregeld is, heeft taal ook een ander gewicht in Vlaanderen. In bijvoorbeeld Antwerpen zie je gemeenschappen van Joden, Marokkanen en Turken die per cultuur afgesloten van de maatschappij leven dan kan je je voorstellen dat ze ook geen Nederlands spreken. Ze spreken alleen de taal van herkomst. Zelfs als ze in Antwerpen zijn geboren. Ik ontmoette een jonge Turkse vrouw en ze sprak geen één woord Nederlands en ook geen andere taal. Alleen Turks.’

Nederlands leren

De ouders van Bulent kwamen in 1968 als gastarbeider naar Nederland en streken neer in Limburg. Daar is Bulent geboren. Lachend: ‘Ik ben een boerendorp kind en ging naar de dorpsschool. De Nederlandse taal is erg belangrijk voor Nederlanders. Ook mijn vader heeft Nederlandse woorden moeten leren. Een oom van mij heeft zelfs nog voor het oude TVcN (Tolk- & Vertaalcentrum Nederland) gewerkt als tolk.’
Bulent groeit tweetalig op. Na jarenlang als beveiliger te hebben gewerkt neemt hij het besluit om tolk te worden. Hij start de opleidingen in Brussel en in Gent. ‘Veel goedkoper en beter dan in Nederland, als je het mij vraagt’. En voltooit het met succes. Na dit succes wilde hij ook aan de slag in Nederland.

Registratie in Nederland bij het Wbtv

Daar had hij een probleem. Want gecertificeerde sociaal tolken en beëdigde gerechtstolken uit België zijn niet vanzelfsprekend welkom bij het register in Nederland. Toen hij zich met zijn diploma’s probeerde in te schrijven bij het Wbtv werd hij tegengehouden: ‘Ze accepteerden deze niet want ze kenden de opleiding niet die ik had gevolgd en kenden niet het niveau en de modules van de opleiding.’ Om ze wel kennis te laten maken met zijn opleiding stuurt hij 240 slides van zijn opleiding sociaal tolk naar het Wbtv en naar het ministerie van Justitie. Met succes. Hij wordt ingeschreven in het Wbtv als beëdigde tolk in Nederland op B2-niveau én hij krijgt een bedankje van het ministerie omdat ze nog nooit een kijkje hadden mogen nemen bij de tolkenopleidingen in België. Dat was namelijk geheim.

Gewoon doen!

Bulent: ‘Wel jammer dat ik niet meteen op C1-niveau werd ingeschreven. Daarvoor moest ik eerst nog een toetsing doen bij het KTV.’ Trots vertelt Bulent: ‘Ondertussen heb ik wel de poort geopend voor Belgische tolken naar registratie in het Wbtv in Nederland. Ik heb daar al verschillende tolkencollega’s mee geholpen!’

Dus, bent u als Belgische tolk ook geïnteresseerd om in Nederland te werken? Neem een voorbeeld aan Bulent en registreer u bij het Wbtv. Vragen? Global Talk helpt u graag verder via resources@globaltalk.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.