Tolk op locatie

Bij een zwaar, lang of ingrijpend gesprek is het wenselijk om een tolk op locatie in te zetten. Dit kan in een select aantal talen.

Neem contact op voor meer informatie
Tolk op locatie

Tolk op locatie

Een live tolk inzetten is wenselijk als:

  • Er sprake is van een slechtnieuwsgesprek
  • U iets wilt uitleggen met beeldmateriaal of apparaten
  • Het gesprek met meerdere personen is
  • U een buitenlandse relatie op bezoek heeft
  • Er naast een taalbarrière ook een cultuurkloof is

Select aantal talen

Een tolk op locatie is alleen mogelijk in een select aantal talen. Daarnaast geldt er dat de gespreksduur minimaal 1 uur betreft en dat er reiskosten in rekening worden gebracht.

Wilt u meer weten over een tolk op locatie? Neem dan contact met ons op.

Videotolk

Een videotolk combineert de snelheid, efficiëntie en het gemak van een telefonische tolkdienst met de voordelen van een tolkdienst op locatie. Zo ziet de tolk op afstand ook de non-verbale communicatie van de gespreksvoerders. Deze en andere voordelen van een tolk per video hebben we toegelicht in dit blog. Meer informatie over onze videodienstverlening, vindt u hier.

Waarom Global Talk? 

24 uur per dag, 7 dagen per week

Meer dan 45 jaar ervaring in tolkdiensten

Tolkentelefoon: direct een tolk aan de lijn

Professionele en gespecialiseerde tolken

Beëdigde tolken en vertalers

Onze tolken werken volgens gedragscode

Ook inzetbaar bij cultuurvraagstukken

Bekijk hoe een tolk aanvragen precies werkt!

Hoe werkt het?

Wij werken voor