CAW Antwerpen

mensen helpen met behulp van tolken

CAW Antwerpen: mensen helpen met behulp van tolken

Of je nu psychische problemen, een verslaving, trauma’s of problemen rondom je verblijf in België hebt, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) staat altijd voor je klaar. Voor zowel Nederlandstalige Vlamingen als anderstaligen. “Het gebruik van (sociaal) tolken is broodnodig voor kwaliteitsvolle hulpverlening.” 

Dat zegt Christophe Bell van het CAW Antwerpen. Antwerpen kent veel verschillende talen en culturen en dat brengt logischerwijs ook taal- en cultuurbarrières met zich mee. “Antwerpen is divers. We werken met zeshonderd hulpverleners en driehonderd vrijwilligers in de stad en de gemeenten errond. Zij krijgen in hun rol allemaal wel eens te maken met anderstaligen en nieuwkomers. Dat gaat van problematiek rondom hun verblijf, papierwerk of andere thema’s. Onderwerpen waarbij het belangrijk is dat iedereen elkaar begrijpt. Je wil rondom deze thema’s geen misverstanden. Het zijn hele belangrijke zaken en momenten in iemands leven.” 

Inzet van tolken

Om te helpen met het overbruggen van die taal- en cultuurbarrières zet het CAW regelmatig tolken in. “Mijn rol is om onze hulpverleners te ondersteunen en ze de middelen te geven die ze nodig hebben om mensen te helpen. In de communicatie met anderstaligen gaat het in dat geval meestal om een tolk. Dat kan een fysieke tolk of een telefonische tolk zijn. Dat we die luxe hebben is super. Tolken spelen een zeer belangrijke rol in onze dienstverlening rondom problematiek met nieuwkomers of anderstaligen. Door de inzet van tolken kunnen we mensen veel beter helpen en maken we echt het verschil.” 

Wanneer een tolk wordt ingeschakeld is afhankelijk van de situatie en het taalniveau van de persoon die hulp nodig heeft. “Daarbij vertrouwen we op de professionaliteit van onze hulpverleners. Soms spreekt iemand voldoende Nederlands of Engels of is de hulpvraag klein en eenvoudig en kunnen we het oplossen zonder tolk. Of we een tolk inschakelen hangt af van verschillende zaken. Niet alleen de taal is namelijk belangrijk, ook de dynamiek speelt een rol. Het komt voor dat mensen elkaar niet begrijpen vanwege cultuurverschillen, zelfs wanneer ze wel allebei Nederlands of Engels spreken. Ook dan zijn tolken de oplossing. Zij brengen namelijk nuances aan en zorgen ervoor dat beide partijen elkaar daadwerkelijk begrijpen. Daarbij hebben we ook hulpverleners in dienst die de Arabisch, Russische, Engelse of Franse taal spreken. Zij helpen ook regelmatig collega’s met het cliëntcontact als het gaat om anderstaligen.” 

Diverse type tolkdiensten

Het CAW maakt gebruik van diverse type tolkdiensten. “We werken met zeer kwetsbare mensen. Daar moet je goed en voorzichtig mee om gaan. Welk type tolk we inschakelen is afhankelijk van de ernst en de situatie. Soms is een tolk op locatie een must. Maar in veel gevallen is een telefonische tolk afdoende. We werken hiervoor samen met het Agentschap Integratie & Inburgering in Brussel, met hun Antwerpse onderafdeling Atlas en met Global Talk. Het fijne aan Global Talk vind ik dat het taalaanbod en het aanbod in tolken zeer breed is. Met ruim 2000 tolken in meer dan 200 talen en een slagingspercentage dat richting de honderd procent gaat is er altijd snel een tolk beschikbaar in ieder denkbare taal.” 

En dat er zoveel talen beschikbaar zijn is nodig, zeker in Antwerpen. “We kennen veel culturen en veel diversiteit in Antwerpen. Er zijn naar schatting 178 verschillende nationaliteiten. Al die verschillende nationaliteiten spreken hun eigen taal of dialect en brengen hun eigen cultuur mee. Een smeltkroes van culturen dus. Bij het CAW zijn we er voor iedereen die hulp nodig heeft. Welke taal iemand ook spreekt of uit welke cultuur iemand ook komt. Als je iedereen wil helpen, dan is het fantastisch dat er tolken zijn. Zonder hen zouden we niet iedereen kunnen verstaan en begrijpen en dus ook niet iedereen de optimale hulp kunnen bieden.” 

Iedereen is welkom

En die optimale hulp bieden, dat is waar CAW voor staat. “Wij zijn geen instantie die beslissingen neemt over bijvoorbeeld inburgering of verblijfsstatuut. Wat we wél doen, is nieuwkomers ondersteunen op alle levensdomeinen: woonst, persoonlijke en relatieproblemen, administratie etc. Dat doen we voor alle Vlamingen en Brusselaars. Iedereen met een hulpvraag is welkom in ons onthaal. Soms kunnen we de cliënt volledig zelf verder helpen, bijvoorbeeld in een begeleidingstraject, en soms is het nodig om mensen in contact te brengen met de juiste instanties, die ze vervolgens verder kunnen helpen.”