Stad Oostende: staat met beide voeten in het veld

 

 

“Ik word altijd blij als een initiatief zichtbaar impact heeft. Dat wát we hebben verzonnen ook werkelijk effect heeft en daadwerkelijk kansen creëert.”

Arba Skuka, Beleidsdeskundige integratie bij de dienst onderwijs en maatschappij

Stefan Verbist, manager van Global Talk België, tipt om te gaan praten met Arba Skuka van Stad Oostende. Hij zegt letterlijk: “Stad Oostende heeft zoveel leuke en goede initiatieven voor nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond. Dat moet je gewoon horen. Daar word je blij van.”

Arba Skuka

Arba emigreert op 8-jarige leeftijd vanuit Albanië naar Vlaanderen. Al snel leert ze de Vlaamse/Nederlandse taal vloeiend spreken. Thuis spreken ze Albanees om de taal te kunnen behouden. Ze groeit tweetalig op. “Ik zie dat als een winst in het leven.”

Naast haar werk bij Stad Oostende volgt ze een opleiding tot beëdigd vertaler/tolk bij de Universiteit in Gent. Haar functie bij Stad Oostende is beleidsdeskundige integratie bij de dienst Onderwijs en Maatschappij. Bij die dienst maken ze het lokale beleid voor onder andere de thema’s onderwijs, gelijke kansen, toegankelijkheid, gezondheid, senioren, interculturaliteit en mondiaal beleid en uiteraard de uitvoering van het integratie- en inburgeringsbeleid. Dat laatste is wettelijk bepaald door de Vlaamse overheid die lokale besturen een regierol geeft in de uitvoering van het beleid.

Met beide voeten in het veld

Arba: “Binnen integratie ligt de focus onder meer op taal en oefenkansen Nederlands met de link naar participatie van nieuwkomers in de stad.”

In Stad Oostende doen ze dat gezamenlijk met verschillende lokale partners. Arba licht het toe: “Ik word altijd blij als een bepaald initiatief zichtbaar impact heeft. Dat wát we hebben uitgedacht ook werkelijk effect heeft en daadwerkelijk kansen creëert. Onze partners staan met beide voeten in het veld, dicht bij de mensen. Daarom krijgen we direct de juiste signalen die wij weer kunnen omzetten in beleidsvoorstellen.”

Groot aanbod

Ze vervolgt met een uitgebreide keur aan activiteiten en structurele samenwerkingspartners waar dagelijks mee wordt afgestemd: gaande van initiatiefnemers van oefenkansen zoals Babbelbox en Zomerpraat tot werkingen die nieuwkomers matchen aan vrijwilligerswerk zoals Refu Interim en FMDO.

Uit een lokale bevraging bleek dat Oostende als centrumstad een relatief groot aanbod heeft aan activiteiten voor nieuwkomers en inburgeraars op weg naar participatie en integratie.

Inzet van tolken algemeen

Met het Agentschap Integratie en Inburgering hebben ze op verschillende vlakken een nauwe samenwerking. Onder andere voor het aanvragen van sociaal tolken.

Arba: “We zetten tolken in voor anderstalige burgers om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening te vergroten. Zoals bij het onderwijs om duidelijk naar ouders en leerlingen te communiceren in het belang van het leerproject. Of als het Nederlands van een persoon nog niet op een voldoende niveau is om zich goed te kunnen uitdrukken. Of als er een procedure wordt gestart waarbij nuance en details van groot belang zijn. Dus niet bij algemene informatie. Van geval tot geval bekijken we of het nodig is.”

Tolken Oekraïens en Russisch

Voor tolken Oekraïens en Russisch, vroeg Stad Oostende hulp aan Global Talk België. Op die wijze kwam Arba in contact met Global Talk België en met Stefan Verbist, de verantwoordelijke manager.
“Ik kan zien aan de rapportages van Global Talk dat we veel *ad hoc telefonische tolken bij jullie aanvragen. Vooral vanuit maatschappelijk werk en het onderwijs komt dit zeer van pas.”

*Adhoc telefonische tolken zijn tolken die u belt op het moment dat u direct een tolk nodig hebt. Binnen 1 minuut, 24/7 beschikbaar.

Welkom

‘We zijn erg tevreden over de samenwerking met Global Talk én met de ad hoc tolken. Gebruikers zijn ook tevreden en vragen nu om uitbreiding naar andere kneltalen zoals het Arabisch, Pashto, Farsi, Dari en Tigrinya. Of dit mogelijk is voor Stad Oostende zijn we intern aan het bekijken.”

Ook bij Global Talk België zijn we fier op Stad Oostende als opdrachtgever en Arba Skuka als contactpersoon. Arba, als je ooit behoefte hebt aan tolken opdrachten? Je bent van harte welkom!

NB: Stad Oostende is een middelgrote stad aan zee in West-Vlaanderen met 71.720 inwoners waarvan 1 op de 5 bewoners een migratieachtergrond heeft. Per jaar hebben ze 240 inburgeraars die verplicht aan het inburgeringstraject deelnemen.