Richtlijnen inzet tolken op 1,5 meter afstand

1,5 meter afstand houden van elkaar is een belangrijke maatregel in de strijd tegen corona.

Bel de tolkentelefoon
078 483 493

1,5 meter afstand houden van elkaar is een belangrijke maatregel in de strijd tegen corona. De verwachting is dat de 1,5 metersamenleving langere tijd aanhoudt. Ook als het kabinet de coronamaatregelen versoepelt. De inzet van een telefonische- of een videotolk heeft zijn waarde in de afgelopen periode bewezen. Toch blijven er altijd situaties waarbij de fysieke aanwezigheid van een tolk noodzakelijk is.

Daarom hebben we de algemene richtlijnen van het RIVM specifiek gemaakt voor de inzet van een tolk bij jou op locatie. We hebben deze richtlijnen hieronder voor je op een rijtje gezet en verder uitgewerkt met een aantal praktische tips.

Richtlijnen en tips

Blijf thuis bij gezondheidsklachten. Dit geldt ook voor onze tolken. Het kan dus voorkomen dat een tolk de tolkdienst moet afzeggen. Mocht dit het geval zijn dan informeren we je hierover. We zetten een vervangende tolk in of bieden, in overleg, een alternatieve dienst aan.

Houd 1,5 meter afstand. Zet bijvoorbeeld een driehoeksopstelling op, waarbij tolk, anderstalige en gespreksvoerder voldoende afstand tot elkaar houden. Zorg dat de ruimte waarin het gesprek gevoerd wordt, groot genoeg is. Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden zetten we plexiglas schermen neer.

Schud geen handen. Zoek je een alternatief? Hier vind je twaalf opties. Wij zijn fan van nummer drie.

Was je handen. Zorg dat ook de tolk de mogelijkheid heeft om zijn handen voor en na het gesprek te wassen.

Informeer ons als er aanvullende maatregelen zijn bij jouw organisatie. We zorgen dan dat de tolk hiervan op de hoogte is.

Aftekenen tolkdienst. Een tolkdienst op locatie wordt door de gespreksvoerder afgetekend op de telefoon van de tolk. Was voor en na het aftekenen de handen en gebruik waar mogelijk een smartphone-pen om het contact te minimaliseren.

Naleven van de richtlijnen

Een aantal van onze tolken zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit protocol en alle tolken die werken voor Global Talk zijn geïnformeerd. Wanneer de richtlijnen niet nageleefd worden kan de tolk besluiten de tolkdienst niet (verder) voort te zetten. Kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de aanvrager van de tolkdienst.

Alternatieven voor een tolk op locatie

De inzet van een tolk op afstand blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk. We zetten de opties voor je op een rij:

Conference call
De conference call gebruik je als jij en de anderstalige niet op dezelfde locatie aanwezig zijn.
Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners.

Bij een schaarse taal kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Telefonische tolk
Je kunt een telefonische tolk inzetten als jij en de anderstalige op dezelfde locatie aanwezig zijn.

Videotolk
Met een videotolk voer je een gesprek waarbij er een videoverbinding tot stand gebracht wordt met de tolk, anderstalige en gespreksvoerder. Je kunt een videotolk inzetten wanneer jij en de anderstalige niet op dezelfde locatie aanwezig zijn. Global Talk werkt met het videoplatform Cisco Webex, maar als jouw organisatie met een ander platform werkt kunnen we daar ook in faciliteren.

Het is wel belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt, om voorafgaand aan het gesprek, een deelname link te delen met de tolk, zonder dat de tolk daarvoor hoeft in te loggen.